Polityka prywatności

Mega Travel szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie. Mega Travel przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy serwisów Mega Travel pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji w serwisie. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dodatkowe korzyści. Rejestracja jest dobrowolna. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

Rejestracja, dane osobowe

Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla użytkowników serwisów Mega Travel.
W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć, numer telefonu i adres e-mail. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych ofertach, serwisach i konkursach Mega Travel(tzw. newsletter), a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Mega Travel. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach portalu.
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Mega Travel jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania imprez turystycznych, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

Cookies

Przez cały czas korzystania z zasobów naszego serwisu pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystujemy mechanizm cookies. Cookies to dane, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Używamy cookies do zapamiętania informacji o Internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, które serwisy odwiedzają częściej niż pozostałe, możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym portalem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać serwis i jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby. Tak więc korzystając z portalu , sami Internauci decydują o przyszłym jego kształcie. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. Każda przeglądarka posiada jednako opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy.

Przekazanie danych osobowych

Użytkownicy, którzy poprzez portal dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Mega Travel dane konieczne w procesie rezerwacji. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu oferty turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
W trakcie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej, system zażąda od Państwa podania: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Wypełnienie i wysłanie formularza, oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Newsletter/biuletyn

W czasie zapisywania się do newslettera znajdującego się na jednej ze stron obsługiwanych przez Mega Travel sp. z o.o. system zażąda podania jedynie adresu email i podanie imienia.
Mega Travel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich newsletterów.

POZYSKIWANIE ADRESÓW EMAIL

Państwa adres e-mail mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób:
- jesteście lub byli Państwo naszym klientem i wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy,
- zapisali się Państwo do naszego newslettera
- umieścili Państwo swój adres e-mail w publicznej bazie danych i dlatego otrzymali Państwo zapytanie dotyczące dalszej korespondencji komercyjnej z naszej firmy.

Zmiana/aktualizacja danych osobowych USUNIĘCIE DANYCH

Umożliwiamy Państwu aktualizację lub usunięcie przekazanych nam danych osobowych. Usunięcie swoich danych osobowych z serwisów Mega Travel jest dobrowolne i odbywa się poprzez:
- wysłanie e-maila na adres: rejestracja(at)megatravel.pl
- skorzystanie z FORMULARZA
- skorzystania z opcji WYPISZ MÓJ ADRES w stopce rozsyłanych newsletterów
Zmiany w polityce ochrony prywatności Mega Travel będzie informowała o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Mega Travel
Mega Travel informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu.